Rýchla rezervácia:
Nájdi

Slovensko

Slovenská republika s rozlohou 49 035 km² a viac ako 5 726 600 obyvateľmi leží v strednej Európe. Hlavné mesto Bratislava má viac ako 426 000 obyvateľov. Mesto Piešťany má viac ako 30.000 obyvateľov. Najnižšie položené miesto je rieka Bodrog 95 m n.m. a najvyššie položené miesto je vrch Gerlach 2655 m n.m. vo Vysokých Tatrách. Územie leží v miernom podnebnom pásme, typické striedaním štyroch ročných období.

Veľmi dôležitá je rieka Dunaj, ktorou je Slovensko spojené s Viedňou, s kanálom Rýn - Mohan a s prístavmi v Čiernom mori. Najdlhšou riekou je Váh (403 km), pretekajúci cez mesto Piešťany. Jazerá sa vyskytujú takmer len v pohoriach. Medzi umelé vodné nádrže sa zaraďujú rybníky, vodné nádrže vybudované pre banské účely a nádrže na energetické účely - najväčšia je Oravská vodná nádrž, najväčšie vodné dielo je Gabčíkovo, postavené na Dunaji.

Slovensko má bohaté zásoby minerálnych a termálnych prameňov, z ktorých sa využívajú najmä tie, ktoré majú liečivé účinky. Na Slovensku je 23 kúpeľných miest a zariadení poskytujúcich SPA služby. Svetovú povesť majú Piešťany, Trenčianske Teplice a Bardejov. Na Slovensku evidujeme 3200 jaskýň - najrozsiahlejšia je Demänovská jaskyňa, najväčší stalagmit (na svete) sa nachádza v Krásnohorskej jaskyni - 32,7 m.

Známe sú Národné parky Vysoké Tatry, Pieniny, Nízke Tatry, Slovenský raj, Malá Fatra. Slovensko je svojou polohou na prirodzenej križovatke obchodných ciest, má významnú tranzitnú polohu aj pre Hotel Sandor Pavillon. Na území SR schválil výbor Svetového dedičstva lokality do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Ide o mestskú pamiatkovú rezerváciu Banská Štiavnica, národnú kultúrnu pamiatku Spišský hrad a okolie, Spišská kapitula a Žehra, pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry Vlkolínec a jaskynný systém Slovenského krasu.

Hotel Sandor Pavillon

Adresa

Štefánikova 2/B
921 01 Piešťany
SLOVENSKO


GPS: N 48.594191º E 17.833171º

Telefón:

+421 / 33 / 77 33 734
+421 / 33 / 77 33 735
+421 / 33 / 77 33 736

Fax:

+421 / 33 / 77 42 044

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov